Zestawy naprawcze pomp na płyn EOLYS

Najnowsze rozwiązania VEMO do oczyszczania spalin

Jako inteligentny system w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym, EOLYS odgrywa decydującą rolę w oczyszczaniu spalin. Płyn EOLYS jest mieszany z paliwem w celu zwiększenia wydajności oczyszczania spalin.

Jak działa EOLYS?

Podczas spalania oleju napędowego powstają cząsteczki sadzy, które są wychwytywane przez filtr cząstek stałych (DPF) i wypalane w procesie regeneracji. Zwykle wymaga to temperatury spalin wynoszącej ok. 600°C. Dodanie dodatku EOLYS zmienia tę dynamikę. Temperatura topnienia cząstek sadzy przesuwa się w dół o ok. 100°C, dzięki czemu spalanie w filtrze cząstek stałych rozpoczyna się w temperaturze 500°C. Prowadzi to do bardziej wydajnego czyszczenia filtra DPF.

Problemy z funkcjonowaniem systemu EOLYS, który nie działa prawidłowo

Objawy

❌ Aktywacja lampki kontrolnej silnika (MIL)
❌ Zmniejszona moc silnika
❌ Zwiększona emisja sadzy, zmniejszona wydajność oczyszczania spalin
❌ Kody błędów w komputerze pokładowym (P2002/2003, P242F, P244B, P2459, P143496)

Przyczyny awari

❌ Nieprawidłowe lub niewystarczające dodanie EOLYS
❌ Opróżniony zbiornik płynu
❌ Uszkodzona pompa

Rozwiązani

✔️ Wymiana pompy
✔️ Wymienić zbiornik

Optymalne rozwiązanie naprawcze od VEMO

Jeśli system EOLYS jest uszkodzony, nie zawsze konieczna jest wymiana całego zbiornika. VEMO oferuje ekonomiczne rozwiązanie naprawcze, w którym tylko nowa pompa płynu jest instalowana bez konieczności wymiany zbirnika. Oszczędza to koszty i chroni środowisko. VEMO oferuje rozwiązania naprawcze zarówno dla nowszych systemów (pompa wciskana do zbiornika), jak i starszych systemów (pompa klejona do zbiornika).

Jedn. tank., dodatek
Jedn. tank., dodatek (regen. filtra cz. sadzy / cz. stałych) 3 lV22-68-0031
Jedn. tank., dodatek
Jedn. tank., dodatek (regen. filtra cz. sadzy / cz. stałych) 3 lV22-68-0034

VEMO oferuje również odpowiednie rozwiązania naprawcze w przypadku uszkodzenia zbiornika np. wycieku.

Jedn. tank., dodatek
Jedn. tank., dodatek (regen. filtra cz. sadzy / cz. stałych)
V22-68-0006

Marten Bruhn

Product Manager

Powiązane artykuły